UTSATT UTSATT UTSATT til en dag senere i uken. Kommer info når dag er bestemt.

Det blir gjerde-dugnad den 21. september kl. 17.00. Ett gjerde skal rives ned og ett nytt midlertidig skal settes opp. Hadde vært fint om vi ble mange nok og ferdig med denne jobben denne kvelden. NM-komitèen.

NM-dugnad