Årsmøte på Brua Kafe tirsdag 15. januar kl.1900.

Kaffe og litt attått.
Velkommen!

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent og to til å skrive under.
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Innkomne saker må være sendt inn/innkommet innen fredag 11. januar.

Årsmøte tirsdag 15. januar, Brua Kafe