Arenaen (banen) ligger i målområdet til Kvitfjell.
BanenJus

Flyfoto, arena markert inn:
KartOverBanen