Sommertreninger

Sommertreninger

Etter en sen vår har de fleste fått sauen på sommerbeite og klare for en ny sommer med gjeterhundtrening. Vi starter med sommertreninger på torsdager hos Olaf Sønstegård  (på setra ovenfor Blåbærmyra som tidligere). Her ber vi om at den