Klesbestilling

Klesbestilling

SGG kjører nå den årlige klesbestillingsrunden.Se hjemmeside for type/farge som kan bestilles. Frist for bestilling/innbetaling er 10. mars. Innbetaling til konto 2000.07.54154 er endelig bestilling. Send din bestilling på epost til post@sg-gjeterhundlag.com

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte på Brua Kafe mandag 15. januar kl.1900. Kaffe og litt attått. Velkommen! Saker: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent og to til å skrive under. Årsmelding Regnskap Innkomne saker Valg Innkomne saker må være sendt inn/innkommet