Vintertreninger

Vintertreninger

SGG starter opp med vintertreninger i Nordlia (Janne og Steinar Volden) 13.januar, kl 11.00. Det settes opp ansvarlige på hver trening for å sikre at treningene foregår på en dyrevelferds god måte.De ansvarlige kan også veilede nybegynnere og andre ved

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte på Brua Kafe mandag 15. januar kl.1900. Kaffe og litt attått. Velkommen! Saker: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent og to til å skrive under. Årsmelding Regnskap Innkomne saker Valg Innkomne saker må være sendt inn/innkommet