SGG kjører nå den årlige klesbestillingsrunden.
Se hjemmeside for type/farge som kan bestilles.

Frist for bestilling/innbetaling er 10. mars.
Innbetaling til konto 2000.07.54154 er endelig bestilling.

Send din bestilling på epost til post@sg-gjeterhundlag.com

Klesbestilling