Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte på Brua Kafe mandag 15. januar kl.1900. Kaffe og litt attått. Velkommen! Saker: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder Valg av referent og to til å skrive under. Årsmelding Regnskap Innkomne saker Valg Innkomne saker må være sendt inn/innkommet

Sommertreninger

Sommertreninger

Vi starter opp med sommertreninger i neste uke. I år blir det to nye gårder vi blir kjent med, Sjurrud og Roterud. De torsdager det er trening på Blåbærmyra/Roterud er det trening både i Svatsum og på Lillehammer. Det settes

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte på Brua Kafe onsdag 18/1 kl.1900. Kaffe og litt attått. Velkommen! Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent og to til å skrive under. 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Innkomne saker 7. Diverse