Klesbestilling

Klesbestilling

SGG kjører nå den årlige klesbestillingsrunden.Se hjemmeside for type/farge som kan bestilles. Frist for bestilling/innbetaling er 10. mars. Innbetaling til konto 2000.07.54154 er endelig bestilling. Send din bestilling på epost til post@sg-gjeterhundlag.com