Årsmøte på Travbana tirsdag 12/1 kl.1900. Kaffe og litt attått. Velkommen!

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleier
 3. Valg av referent og to til å skrive under.
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Innkomne saker
 7. Diverse
 8. Valg

 

Styret 2015

 • Leder Erik, på valg
 • Kasserar Astrid, på valg
 • Sekretær Sverre, 1 år til
 • Stryremedlem Helge, 1 år til
 • Styremedlem Leif Arne, på valg
 • Varamedlem Klara, på valg
 • Varamedlem Olaf, på valg
 • Revisor Bjørn Erik, på valg
Innkalling til årsmøte